WE WORK LIKE ARTI- SANS
İNDİRİLEBİLİR DOKÜMANLAR

Bilgi Güvenliği ve Siber Güvenlik

Kurumlara devamlılık planlarını oluşturma, mevcut planlarını test etme ve geliştirme konusunda danışmanlık desteği vermekteyiz. Hizmetlerimiz aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

 • ISO22301 sertifikasyon hazırlık danışmanlık desteği
 • ISO22301 iç denetim
 • ISO22301 devamlılık yönetim sistemi oluşturma ve/veya iyileştirme
 • İş etki analizi (Business Impact Analysis - BIA)
 • İş devamlılığı (BCP) planlama
 • IT felaket koruma planı (DRP) oluşturma
 • ISO22301 uyumlu devamlılık standart, politika, prosedür ve gerekli diğer dokümantasyonu oluşturma
 • Devamlılık risk ve tehdit yönetimi
 • Devamlılık strateji oluşturma
 • Farkındalık arttırıcı eğitim ve programlar
 • Teknik eğitimler
 • Devamlılık planı (BCP/DRP) test ve geliştirme hizmetleri