WE WORK LIKE ARTI- SANS
İNDİRİLEBİLİR DOKÜMANLAR

Strateji ve Optimizasyon

BT kaynaklarınızı en doğru ve verimli şekilde kullanmak kurumsal hedeflere cevap verebilmenin en önemli temel taşıdır. Bu amaçlara ulaşabilmek için en kritik kaynaklar belirlenmeli ve doğru yönetilmelidir. ENCODE hizmet modeli bu konuda kurumun en önemli destekçisi olabilir. 

Hizmetlerimiz aşağıdaki gibidir: 

  • BT yetkinlik değerlendirmeleri
  • BT mimari ve yönetişim tasarımı
  • BT için organizasyonel tasarım
  • BT insan kaynakları değerlendirme ve transformasyonu
  • BT operasyonel model tasarımı
  • Uçtan uca implementasyon ve destek hizmetleri