WE WORK LIKE ARTI- SANS
İNDİRİLEBİLİR DOKÜMANLAR

Süreç Danışmanlığı

BT süreçlerini COBIT veya ITIL çerçevesinden ele almaktayız. Buradaki amaç mevcut süreçlerin dokümante edilmesi, modellenmesi ve süreç olgunluğu/yetkinliğinin geliştirilmesi için gerekli insiyatiflerin belirlenerek uygulanmasıdır.

Süreç performansının ölçülmesi ve kurumsal hedeflere uygun olarak istenilen seviyelere ulaşabilmesi için destek çalışmaları da yapmaktayız.

Süreç optimizasyonu hizmetlerimiz aracılığıyla en fazla performans ve katma değeri en optimal seviyedeki maliyetlerle elde edebimeniz için etkin ve yüksek kaliteye sahip çözümler üretebiliriz.

Hizmetlerimiz aşağıdaki gibidir:

  • BT hizmet ve çözüm sunum optimizasyonu
  • BT yönetim ve yönetişimi
  • BT entegre süreç modeli oluşturma
  • Süreç modelleme ve süreçler arası entegrasyonu sağlayıcı çözüm (tool) desteği
  • BT süreç olgunluk ve/veya yetkinliğinin arttırılması için gerekli faaliyetlerin planlanması ve uygulanması desteği