WE WORK LIKE ARTI- SANS
İNDİRİLEBİLİR DOKÜMANLAR

Süreç Danışmanlığı

Raporlama düzenleme veya kurumsal rapor seti oluşturma/denetleme istekleriyle bize yaklaşan müşterilerimizin aklında genelde iki ana soru vardır:

  1. Bu raporlar gerekli mi?
  2. Raporlar doğru verileri yansıtıyor mu?

Her iki soruya cevap verebilecek raporlama yaklaşımımız ekteki görsellerdedir. Kurumsal strateji ve hedeflere (örneğin balanced score card KPI'ları) ve paydaşların yönetimsel, mali veri ve operasyonel veri ihtiyaçlarına göre rapor envanterini oluştururuz (veya mevcut envanterin mantığını değerlendiririz).

Buradan yola çıkarak raporlama seti veri modelleri, raporların kullanım alanları, ve raporun oluşturulabilmesi için gerekli olan veri toplama, işleme ve konsolidasyon süreçlerini yeniden tasarlayarak raporlar arası mükerrerliğin önlenmesi, kullanılmayan raporların elenmesi, rapor setinin kurumsal hedeflerin ve paydaş ihtiyaçlarının tamamının karşılanması amaçlayan çalışmalar yapabiliriz.

Sonuç, kurumsal hedeflere ulaşıp ulaşmadığımızı kısa, öz ama doğru şekilde gösteren rapor setleri, ve gereğinden fazla iş yükü oluşturmayan rapor oluşturma süreçleri olacaktır.