WE WORK LIKE ARTI- SANS
İNDİRİLEBİLİR DOKÜMANLAR

Yönetişim ve Uyum

BT yönetişimi, BT faaliyetlerine kurumsal stratejik hedeflere uygun olarak yön verilmesiyle başlar ve mevcut faaliyetlerden alınan ölçüt ve donelere göre BT süreç ve yol haritalarının nasıl geliştirileceğinin degerlendirilmesiyle ve ilgili aksiyonun belirlenmesiyle devam eder.

Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de yönetişim ve uyum yönetiminin hayata geçirilebilmesi bilinen BT yönetim ve yönetişim standartlarının doğru olarak uygulanmasıyla amaçlanmaktadır. ENCODE danışmanlık ekiplerinin en fazla bilinen ve uygulanan tüm standartlarla ilgili deneyimi, yetkinliği ve uluslararası sertifikaları bulunmaktadır. Bu standartlar şu şekilde sıralanabilir:

 • COBIT 4.1 (Bankalar için)
 • COBIT 5
 • ITIL v3 / ISO20000
 • CMMI / DEVOPS
 • TOGAF / IAF / BIAN
 • IIA
 • ISO27001
 • ISO38500
 • ITSCM / ISO22301
 • Data center uyum hizmetleri
 • Uyum ve farkındalık eğitimleri

Bu standartları uygulama, hayata geçirme, standartları rehber alarak mevcut BT süreçlerini iyileştirme, yetkinlik ve kapasite arttırma, kurumsal performans ölçümü ve yönetimi yapabilme konularında destek verebiliriz. Böylece BT yönetişiminin (GEIT), BT yönetiminin (MEIT) ve bireysel BT disiplinlerinin (FEIT) standartlara ve kurumsal hedef ve stratejilere daha uyumlu bir şekilde idare edilmesine katkıda bulunabiliriz.