WE WORK LIKE ARTI- SANS
İNDİRİLEBİLİR DOKÜMANLAR

Yönetişim ve Uyum

ENCODE mevcut ve gelecekteki BT risklerinizin belirlenmesi ve yönetimi için bilgi, tecrübe, araçlar, kaynaklar ve bilgi birikimi sunar. Ayrıca bu konularla ilgili uygun yönetim çözümlerini hayata geçirme sürecinizde size destek olur. 

Hizmetlerimiz aşağıdaki gibidir:

  • BT risklerinin belirlenmesi ve risk defterinin (risk register) oluşturulması
  • BT risk yönetimi sistemlerinin hayata geçirilmesi
  • BT risk yönetimi raporlama ve dashboard oluşturma
  • Proaktif risk yönetimi ve BT taktiksel plan oluşturma
  • BT risk yönetimi eğitimleri
  • Politika, standart, süreç ve rehber talimatnamelerin oluşturulması
  • BT yönetişim uyum çalışmaları
  • BT denetimi / iç denetimi
  • Proje ve program yönetimi
  • Proje ve program uyum denetimi ve kalite yönetimi