WE WORK LIKE ARTI- SANS
İNDİRİLEBİLİR DOKÜMANLAR

Yönetişim ve Uyum

1 Mayıs 2015 tarihinde yürürlüğe giren “e-Ticaret Kanunu”, her ne kadar kişisel verilerin korunmasına yönelik özel bir mevzuat olmasa da, kanunun maddelerinin içinde yer alan kişisel verilerin korunması prensiplerinin AB ve OECD normlarına uygun olduğunu söyleyebiliriz. Kanun, e-ticaret faaliyetleri dahilinde elektronik veri toplayan ve işleyen tüm kurum ve kuruluşları etkilemektedir.

Ayrıca 2000'li yıllardan beri TBMM yasama sürecinin değişik etaplarında yer almış ve 2016-2017 gibi yakın bir gelecekte yasalaşmasını beklediğimiz Kişisel Verilerin Korunması Kanun Taslağı bulunmaktadır. Bu taslak tamamen AB ve OECD normlarına göre hazırlanmış olup şu an 28 AB üye ülkesinde yürürlükte olan yasanın bir benzerini Türkiye'de hayata geçirmeyi amaçlamaktadır.

AB ülkelerinde daha önce bu konuda geniş deneyime sahip olan ekibimize göre, kurumların şimdiden uyum çalışmalarına en kısa zamanda başlamasında yarar vardır. Günümüzde kişisel verilerin kullanılmadığı bir endustri sektörü düşünmek pek mümkün değildir. Kanunun getireceği prensiplere uyum sağlayabilmek, birçok iş sürecindeki mevcut faaliyet, kontrol, bürokrasi ve hatta iş modellerinin gözden geçirilmesi ve belki de değiştirilmesi anlamına gelmektedir. Geçmişte AB ülkelerinde yaşadığımız danışmanlık deneyimleri bize bu dersi öğretmiştir.

Sizinle kurumunuzun kişisel verilerin korunması yükümlülüklerine uyum sağlayabilmesi için görüşmek ve konuyla ilgili çözümlerimizi sunmak isteriz.